بایگانی برچسب: تاریخی

قبله عالم – قسمت 5 و 6

d982d8a8d984d987 d8b9d8a7d984d985 d982d8b3d985d8aa 5 d988 6 629bbdbd98a1b

داستان فیلم قبله عالم – قسمت 5 و 6 ایرانی جماعت غم زیاد دارند اما اشکشون دم مشکشون نیست. قبله عالم – قسمت 5 و 6 His Majesty – Episode 5–jNYP کلمات کلیدی مرتبط با فیلم قبله عالم – قسمت 5 و 6 تاریخی | کمدی | فانتزی | فیلم …

توضیحات بیشتر »

قبله عالم – قسمت 7

d982d8a8d984d987 d8b9d8a7d984d985 d982d8b3d985d8aa 7 629bbda474d7b

داستان فیلم قبله عالم – قسمت 7 فیلمی که شاه در فضای مجازی منتشر کرده، باعث تفریح مردم شده است. ظل الدوله که می بیند دیگر از چشم شاه افتاده و افشین جای او را گرفته نقشه ای می کشد تا رقیب را از میدان به در کند، غافل از …

توضیحات بیشتر »

جیران – قسمت 1

d8acdb8cd8b1d8a7d986 d982d8b3d985d8aa 1 629bb86d86260

داستان فیلم جیران – قسمت 1 ناصرالدین شاه جوان، به تازگی فرمان قتل صدراعظم محبوبش امیرکبیر را صادر کرده و دربار و حرم و دولت و مملکت دستخوش تحولات مهمی شده اند. در همین زمان و در روستای کوهسار تجریش، خدیجه دختر محمدعلی نجار، عشق شورانگیز جوانی به نام سیاوش …

توضیحات بیشتر »

جیران – قسمت 2

d8acdb8cd8b1d8a7d986 d982d8b3d985d8aa 2 629bb84ce9586

داستان فیلم جیران – قسمت 2 مهدعلیا که نگرانِ پریشان حالی شاه است، به دنبال تدبیری است تا روحیه از دست رفته اش را برگرداند. سفر سیاوش به پنج سنگ طولانی می شود و شاه گروهی را به کوهسار روانه میکند. به خانه محمد علی نجار… جیران – قسمت 2 …

توضیحات بیشتر »

جیران – قسمت 3

d8acdb8cd8b1d8a7d986 d982d8b3d985d8aa 3 629bb8344899e

داستان فیلم جیران – قسمت 3 فرستادگان شاه با هدایا و پیشکشی به کوهسار می ایند. خبر در ابادی می پیچد که شاه طالب دختر محمد علی نجار شده است. کوهساریها از شادی سر از پا نمی شناسند و با ساز و دهل به خانه محمدعلی میروند اما در دل …

توضیحات بیشتر »

جیران – قسمت 4

d8acdb8cd8b1d8a7d986 d982d8b3d985d8aa 4 629bb81239d65

داستان فیلم جیران – قسمت 4 سیاوش در بازگشت از پنج سنگ در کاروانسرایی اطراق می کند. همزمان کاروانی که سارای گرجی را به تهران می برند نیز سر می رسد. شب عده ای سارق به کاروانسرا حمله می کنند. سیاوش جان سارا را نجات می دهد اما خود زخمی …

توضیحات بیشتر »

جیران – قسمت 5

d8acdb8cd8b1d8a7d986 d982d8b3d985d8aa 5 629bb7f407bbd

داستان فیلم جیران – قسمت 5 جیران را به محضر قبله عالم میبرند، اما شاه این جیران غمگین دلمرده را نمیخواهد. پس او را مرخص می کند تا روزی که سر صف سلام به نشانه همدلی با شاه شال سرخ به سر کند. سیاوش می رسد اما جیران رفته است. …

توضیحات بیشتر »

جیران – قسمت 6

d8acdb8cd8b1d8a7d986 d982d8b3d985d8aa 6 629bb7d1e949e

داستان فیلم جیران – قسمت 6 سلمان که به وجود سیاوش پی برده کمین می کند تا او را دستگیر کند. از طرف دیگر شاه منتظر است تا جیران خلعت سرخ به سر کند اما جیران همچنان طفره می رود. جیران – قسمت 6 Jeyran – Episode 6–1DdP کلمات کلیدی …

توضیحات بیشتر »

جیران – قسمت 7

d8acdb8cd8b1d8a7d986 d982d8b3d985d8aa 7 629bb7b8d93ef

داستان فیلم جیران – قسمت 7 طبق وعده بعد از اینکه جیران خلعت سرخ به سر کرد سیاوش از زندان ازاد می شود. سلمان از او می خواهد به قراول ها بپیوندد. سیاوش نمی پذیرد و اندوهگین و خشمگین از ستمی که به او رفت به کوهسار برمی گردد. در …

توضیحات بیشتر »

جیران – قسمت 8

d8acdb8cd8b1d8a7d986 d982d8b3d985d8aa 8 629bb79122481

داستان فیلم جیران – قسمت 8 صدراعظم برای محکم تر کردن جایگاهش به فکر این است که ملک زاده را برای پسرش میرزا کاظم خواستگاری کند. سیاوش هم به قراول خانه بر می گردد و قرار است جزو ملازمان شاه به شکار بروند. جیران که به این موضوع پی می …

توضیحات بیشتر »