بایگانی برچسب: خانوادگی

جوکر – فصل 4 – قسمت 4

d8acd988daa9d8b1 d981d8b5d984 4 d982d8b3d985d8aa 4 629bb7ef1f13f

داستان فیلم جوکر – فصل 4 – قسمت 4 رئالیتی شو «جوکر» در فضایی متفاوت و کمدی. در این رقابت جذاب و مفرح، تعدادی از چهره های مشهور هنری، ورزشی ، اجتماعی و… در یک اتاق در بسته برای ‏خنداندن یک دیگر رقابت می کنند، اما چالش اصلی این جاست …

توضیحات بیشتر »

گل مهربونی

daafd984 d985d987d8b1d8a8d988d986db8c 629bb7ea2eda1

داستان فیلم گل مهربونی در یک مهمانی مادر بزرگی مورد نامهربانی قرار می گیرد و بچه ها متوجه می شوند. مادربرزگ می گوید گل مهربونی خشک شده و در قصه هاست. بچه ها تصمیم می گیرند به دنیای قصه ها بروند تا گل مهربونی را پیدا کنند. گل مهربونی The …

توضیحات بیشتر »

شب های مافیا 4 – فصل 1 – قسمت 1

d8b4d8a8 d987d8a7db8c d985d8a7d981db8cd8a7 4 d981d8b5d984 1 d982d8b3d985d8aa 1 629bb7cd2f73e

داستان فیلم شب های مافیا 4 – فصل 1 – قسمت 1 مافیا نوعی مسابقه و سرگرمی دوستانه و خانوادگی است که در آن دو گروه مافیا و شهروند باید با آزمون و خطا یکدیگر را شناسایی کنند تا در نهایت بتوانند مافیا را از شهر بیرون کرده و شهروندان …

توضیحات بیشتر »

جوکر – فصل 5 – قسمت 1

d8acd988daa9d8b1 d981d8b5d984 5 d982d8b3d985d8aa 1 629bb7c858535

داستان فیلم جوکر – فصل 5 – قسمت 1 رئالیتی شو «جوکر» در فضایی متفاوت و کمدی. در این رقابت جذاب و مفرح، تعدادی از چهره های مشهور هنری، ورزشی ، اجتماعی و… در یک اتاق در بسته برای ‏خنداندن یک دیگر رقابت می کنند، اما چالش اصلی این جاست …

توضیحات بیشتر »

ساخت ایران 3 – قسمت 2

d8b3d8a7d8aed8aa d8a7db8cd8b1d8a7d986 3 d982d8b3d985d8aa 2 629bb7c38d79a

داستان فیلم ساخت ایران 3 – قسمت 2 غلامرضا و مرتضی با ظلی درگیر می شوند و حالا باید راه جدیدی را برای حل مشکل ستاره بیابند. آن ها به کمک سیاوش نیاز دارند و باید سیاوش را پیدا کنند. ساخت ایران 3 – قسمت 2 made in Iran 3 …

توضیحات بیشتر »

ساخت ایران 3 – قسمت 3

d8b3d8a7d8aed8aa d8a7db8cd8b1d8a7d986 3 d982d8b3d985d8aa 3 629bb7b3ed8cf

داستان فیلم ساخت ایران 3 – قسمت 3 سیاوش به دنبال آن است که سر از کار ستوده، همسر سابق شیرین، در بیاورد و برای همین تماس های غلام را پاسخ نمی دهد. اما غلام و مرتضی با کمک ابی، او را پیدا می کنند. ساخت ایران 3 – قسمت …

توضیحات بیشتر »

شب های مافیا 4 – فصل 1 – قسمت 2

d8b4d8a8 d987d8a7db8c d985d8a7d981db8cd8a7 4 d981d8b5d984 1 d982d8b3d985d8aa 2 629bb7aef1271

داستان فیلم شب های مافیا 4 – فصل 1 – قسمت 2 مافیا نوعی مسابقه و سرگرمی دوستانه و خانوادگی است که در آن دو گروه مافیا و شهروند باید با آزمون و خطا یکدیگر را شناسایی کنند تا در نهایت بتوانند مافیا را از شهر بیرون کرده و شهروندان …

توضیحات بیشتر »

جوکر – فصل 5 – قسمت 2

d8acd988daa9d8b1 d981d8b5d984 5 d982d8b3d985d8aa 2 629bb7a9516db

داستان فیلم جوکر – فصل 5 – قسمت 2 رئالیتی شو «جوکر» در فضایی متفاوت و کمدی. در این رقابت جذاب و مفرح، تعدادی از چهره های مشهور هنری، ورزشی ، اجتماعی و… در یک اتاق در بسته برای ‏خنداندن یک دیگر رقابت می کنند، اما چالش اصلی این جاست …

توضیحات بیشتر »

ساخت ایران 3 – قسمت 4

d8b3d8a7d8aed8aa d8a7db8cd8b1d8a7d986 3 d982d8b3d985d8aa 4 629bb7960bafe

داستان فیلم ساخت ایران 3 – قسمت 4 غلام و مرتضی راه نفوذ را به مزرعه ی پرورش ماهی ظلی پیدا می کنند. ستاره هم به آن ها کمک می کند. آن ها در مزرعه به دنبال مدرکی می گردند که بتوانند با استفاده از آن، چک و سفته های …

توضیحات بیشتر »

ساخت ایران 3 – قسمت 5

d8b3d8a7d8aed8aa d8a7db8cd8b1d8a7d986 3 d982d8b3d985d8aa 5 629bb78c27a90

داستان فیلم ساخت ایران 3 – قسمت 5 ستاره به خانه ی نوذر بازمی گردد. غلام و مرتضی به سیاوش قول داده اند برای او کاری انجام بدهند و حالا سیاوش ماموریتی عجیب به آن ها می دهد. از آن طرف ستوده به دنبال لوح های هخامنشی است، آدرس مال …

توضیحات بیشتر »