بایگانی برچسب: سیاسی

آقازاده – قسمت 7

داستان فیلم آقازاده – قسمت 7 راضیه به حامد می گوید که چگونه برایش دام پهن کرده و این حامد را دچار چالشی جدی می کند… آقازاده – قسمت 7 Aghazade – Episode 7–mpzv کلمات کلیدی مرتبط با فیلم آقازاده – قسمت 7 عاشقانه | سیاسی | فیلم آقازاده – …

توضیحات بیشتر »

آقازاده – قسمت 8

داستان فیلم آقازاده – قسمت 8 حامد در بازگشت از حرم به راضیه می‌گوید می خواهد همه گذشته اش را بداند… آقازاده – قسمت 8 Aghazade – Episode 8–xoxE کلمات کلیدی مرتبط با فیلم آقازاده – قسمت 8 عاشقانه | سیاسی | فیلم آقازاده – قسمت 8 ژانر فیلم آقازاده …

توضیحات بیشتر »

آقازاده – قسمت 9 و 10

داستان فیلم آقازاده – قسمت 9 و 10 همزمان با عاشق شدن راضیه، نیما خطر نزدیک شدن حامد را بیشتر از همیشه احساس می کند… آقازاده – قسمت 9 و 10 Aghazade – Episode 9 & 10–r6EO کلمات کلیدی مرتبط با فیلم آقازاده – قسمت 9 و 10 عاشقانه | …

توضیحات بیشتر »

آقازاده – قسمت 11

داستان فیلم آقازاده – قسمت 11 با بازگشت از مشهد، حامد دوباره پیگیر پرونده نیما می‌شود بی آنکه بداند چه در انتظارش است… آقازاده – قسمت 11 Aghazade – Episode 11–RJkM کلمات کلیدی مرتبط با فیلم آقازاده – قسمت 11 عاشقانه | سیاسی | فیلم آقازاده – قسمت 11 ژانر …

توضیحات بیشتر »

آقازاده – قسمت 12

داستان فیلم آقازاده – قسمت 12 نیما برای عقب راندن حامد تصمیم هولناکی می گیرد که همه را غافلگیر می کند… آقازاده – قسمت 12 Aghazade – Episode 12–QQ4w کلمات کلیدی مرتبط با فیلم آقازاده – قسمت 12 عاشقانه | سیاسی | فیلم آقازاده – قسمت 12 ژانر فیلم آقازاده …

توضیحات بیشتر »

آقازاده – قسمت 13

داستان فیلم آقازاده – قسمت 13 حامد در جستجوی راضیه به شمال می رود و نیما خودش را برای وزارت بحری آماده می کند… آقازاده – قسمت 13 Aghazade – Episode 13–g5w8 کلمات کلیدی مرتبط با فیلم آقازاده – قسمت 13 عاشقانه | سیاسی | فیلم آقازاده – قسمت 13 …

توضیحات بیشتر »

آقازاده – قسمت 14

داستان فیلم آقازاده – قسمت 14 راضیه تصمیم می گیرد به حامد در پرونده نیما کمک کند، نیما خبردار می شود و روز رای اعتماد بحری … آقازاده – قسمت 14 Aghazade – Episode 14–8qN9 کلمات کلیدی مرتبط با فیلم آقازاده – قسمت 14 عاشقانه | سیاسی | فیلم آقازاده …

توضیحات بیشتر »

آقازاده – قسمت 15

داستان فیلم آقازاده – قسمت 15 راضیه در زندان و حامد در بیرون با وضعیت پیچیده ای مواجه می شوند، آزادی راضیه به این سادگی ها نیست… آقازاده – قسمت 15 Aghazade – Episode 15–RJMm کلمات کلیدی مرتبط با فیلم آقازاده – قسمت 15 عاشقانه | سیاسی | فیلم آقازاده …

توضیحات بیشتر »

آقازاده – قسمت 16

داستان فیلم آقازاده – قسمت 16 حامد و حاج رضا در تلاش برای بیرون آوردن راضیه اند که ناگهان از زندان آزاد می‌شود اما… آقازاده – قسمت 16 Aghazade – Episode 16–777L کلمات کلیدی مرتبط با فیلم آقازاده – قسمت 16 عاشقانه | سیاسی | فیلم آقازاده – قسمت 16 …

توضیحات بیشتر »

آقازاده – قسمت 17

داستان فیلم آقازاده – قسمت 17 نیما پس از جر و بحث با راضیه، بالاخره نقشه ی شوم خود علیه آبروی حامد و راضیه را اجرا می کند… آقازاده – قسمت 17 Aghazade – Episode 17–PLNd کلمات کلیدی مرتبط با فیلم آقازاده – قسمت 17 عاشقانه | سیاسی | فیلم …

توضیحات بیشتر »