بایگانی برچسب: عاشقانه

جیران – قسمت 4

d8acdb8cd8b1d8a7d986 d982d8b3d985d8aa 4 629bb81239d65

داستان فیلم جیران – قسمت 4 سیاوش در بازگشت از پنج سنگ در کاروانسرایی اطراق می کند. همزمان کاروانی که سارای گرجی را به تهران می برند نیز سر می رسد. شب عده ای سارق به کاروانسرا حمله می کنند. سیاوش جان سارا را نجات می دهد اما خود زخمی …

توضیحات بیشتر »

جیران – قسمت 5

d8acdb8cd8b1d8a7d986 d982d8b3d985d8aa 5 629bb7f407bbd

داستان فیلم جیران – قسمت 5 جیران را به محضر قبله عالم میبرند، اما شاه این جیران غمگین دلمرده را نمیخواهد. پس او را مرخص می کند تا روزی که سر صف سلام به نشانه همدلی با شاه شال سرخ به سر کند. سیاوش می رسد اما جیران رفته است. …

توضیحات بیشتر »

جیران – قسمت 6

d8acdb8cd8b1d8a7d986 d982d8b3d985d8aa 6 629bb7d1e949e

داستان فیلم جیران – قسمت 6 سلمان که به وجود سیاوش پی برده کمین می کند تا او را دستگیر کند. از طرف دیگر شاه منتظر است تا جیران خلعت سرخ به سر کند اما جیران همچنان طفره می رود. جیران – قسمت 6 Jeyran – Episode 6–1DdP کلمات کلیدی …

توضیحات بیشتر »

جیران – قسمت 7

d8acdb8cd8b1d8a7d986 d982d8b3d985d8aa 7 629bb7b8d93ef

داستان فیلم جیران – قسمت 7 طبق وعده بعد از اینکه جیران خلعت سرخ به سر کرد سیاوش از زندان ازاد می شود. سلمان از او می خواهد به قراول ها بپیوندد. سیاوش نمی پذیرد و اندوهگین و خشمگین از ستمی که به او رفت به کوهسار برمی گردد. در …

توضیحات بیشتر »

جیران – قسمت 8

d8acdb8cd8b1d8a7d986 d982d8b3d985d8aa 8 629bb79122481

داستان فیلم جیران – قسمت 8 صدراعظم برای محکم تر کردن جایگاهش به فکر این است که ملک زاده را برای پسرش میرزا کاظم خواستگاری کند. سیاوش هم به قراول خانه بر می گردد و قرار است جزو ملازمان شاه به شکار بروند. جیران که به این موضوع پی می …

توضیحات بیشتر »

جیران – قسمت 9

d8acdb8cd8b1d8a7d986 d982d8b3d985d8aa 9 629bb75a1e7ec

داستان فیلم جیران – قسمت 9 جیران که توانسته حرفش را به کرسی بنشاند همراه شاه به اردوی شکار می رود، اما او برای شکار نیامده است. بدعت جیران در کاخ ولوله انداخته. عباس میرزا برادر ناتنی شاه، حاکم قم است ولی مادرش، خدیجه چهریقی، سودای پادشاهی پسر را در …

توضیحات بیشتر »

جیران – قسمت 10

d8acdb8cd8b1d8a7d986 d982d8b3d985d8aa 10 629bb73122186

داستان فیلم جیران – قسمت 10 میرزا آقاخان از مهدعلیا ملک زاده را برای پسرش میرزا کاظم خواستگاری می کند. ملک زاده که همچنان عزادار مرگ امیرکبیر است با مادر مخالفت می کند. تاجی به ملک زاده توصیه می کند تا از جیران بخواهد کمکش کند و شاه را ترغیب …

توضیحات بیشتر »

جیران – قسمت 11

d8acdb8cd8b1d8a7d986 d982d8b3d985d8aa 11 629bb717e11a9

داستان فیلم جیران – قسمت 11 ملک زاده نمی تواند به راحتی حضور در مراسم خواستگاری را بپذیرد. مهدعلیا نیز تمرد دختر را تاب نمی آورد و خشم او دامن جیران را نیز می گیرد. در حالیکه شاه با بحران زن ها در حرمسرا مواجه است، ننه آشوب اسراری را …

توضیحات بیشتر »

جیران – قسمت 12

d8acdb8cd8b1d8a7d986 d982d8b3d985d8aa 12 629bb6f044f11

داستان فیلم جیران – قسمت 12 صدراعظم برای راضی کردن ملک زاده نقشه ای دارد که توسط تاجی باید اجرا شود اما تاجی از صدراعظم چه امتیازی میخواهد؟ جیران – قسمت 12 Jeyran – Episode 12–D0Qo کلمات کلیدی مرتبط با فیلم جیران – قسمت 12 تاریخی | عاشقانه | فیلم …

توضیحات بیشتر »

جیران – قسمت 13

d8acdb8cd8b1d8a7d986 d982d8b3d985d8aa 13 629bb6a881085

داستان فیلم جیران – قسمت 13 سر انجام روز جشن عروسی میرسد و این مراسم فرصتی است تا صدراعظم نقشه اش را برای انتخاب ولیعهد عملی کند. از طرف دیگر مسابقه کشتی برای انتخاب پهلوان تبدیل به رقابتی فراتر از کشتی میشود و عرصه ای که سیاوش و شاه مواجه …

توضیحات بیشتر »